Liên lạc

Cách nhanh nhất để liên hệ với tôi là email: khuong@cantab.net

Ngoài ra, Facebook của tôi là http://facebook.com/khuong

Tôi rất hân hạnh được nhận phản hồi từ bạn!